ÁSZF Fizetési és Szállítási Szabályzat

 

Vabi Trade Kft.
BUDAPEST
Váci út 47/B                                               
1134
Adószám: 26587107-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 333631
Bankszámlaszám:  UNICREDIT 10918001-00000105-88970006
1.Szállítási feltételek
A www.vabi.hu címen elérhető honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelő lap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termékszállítását a Vabi Trade Kft. nem tudja a megadott 1.héten belül biztosítani.
2.Árak, fizetési mód, fizetés
2.1 Az Eladó a szállítási árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
2.2 A Vevő a megrendelőlap elküldésének időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról a Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.
2.4 A www.vabi.hu címen elérhető honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási feltételek menüpont tartalmazza.
2.5 A www.vabi.hu címen elérhető honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét.
3.A felelősség korlátozása
3.1 A Vabi Trade Kft. nem vállal felelősséget a www.vabi.hu weboldal használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértvea számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.
3.2 Továbbá, a Vabi Trade Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:·
- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
- a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;·
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
4 A termék visszaszolgáltatás
4.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e joggyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
4.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.
4.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.
5.A személyes adatok védelme
A Vabi Trade Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogyaz üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzletiadatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Vabi Trade Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésének érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992.évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.rendelkezéseit. A Vabi Trade Kft. ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy a Vabi Trade Kft.-től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.
8.Egyéb feltételek
A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv,az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.törvény, a távol levők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5)Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmirendelkezések az irányadók.